Perły – słownik

Perły naturalne – powstałe w przyrodzie bez udziału człowieka zarówno w morzach jak i w wodach słodkich. Perły hodowlane – Perły hodowane przez człowieka na farmach. Perły te są produktem naturalnym, nie imitacją. perły hodowlane słonowodne perły hodowlane słodkowodne Perła Kleopatry – Perła zjedzona w ramach zakładu między Kleopatrą i Antoniuszem. Orient – delikatna, zwykle […]

Perły – kształty

Perły okrągłe – okazy o typowym regularnym kształcie kuli lub lekko spłaszczone. Perła okrągła Perły barokowe – okazy o bardzo nieregularnych kształtach. Perła barokowa Perły w kształcie kropli – okazy o kształcie zbliżonym do kropli lub gruszki. Perła w kształcie gruszki Perły w kształcie guzika – okazy słabowypukłe, jednostronnie płaskie. Perła guzikowa Perły w kształcie […]