Granat – występowanie

Granaty są grupą minerałów charakterystyczną dla skał metamorficznych: gnejsów, łupków mikowych – tworząc niekiedy prawie że monomineralne skały granatowe, zmetamorfizowanych wapieni i dolomitów (skarnów). Wchodzą również w skład skał magmowych. Rozpowszechnione wśród utworów kontaktowych. Należą do najczęściej spotykanych minerałów ciężkich klastycznych skał osadowych – piaskowców, arkoz itp. W szczególnych warunkach geologicznych ulegają one koncentracji, np. wśród piasków plażowych. Luźne wykształcenia granatów w postaci cienkich smug znane są z bałtyckich plaż, gdzie zwykle towarzyszy im ilmenit, oraz cyrkon.

Świat:

 • RPA – typowy „produkt odpadowy” przy eksploatacji diamentów
 • Czechy – Żulova, Vápenná k. Jesenika, Ustia nad Łabą
 • Brazylia
 • Indie
 • Madagaskar
 • Norwegia – największe kryształy granatu (największy okaz miał średnicę 2,5 m i wagę 37 ton)
 • USA – stan Nowy Jork (największy kryształ miał masę 1500 kg), Arizona (topazolity),
 • kraje byłego ZSRR.

Polska:

 • Masyw Śnieżnika
 • Góry Sowie
 • Karkonosze
 • Góry Izerskie
 • Pogórze Izerskie
Granat

Post Author: admin