Sepiolit – Słownik

Pietra sapo, Pierre de Savon Maroc – antyczny środek myjący w łaźniach rzymskich

Skóra górska – sepiolit tworzy najczęściej włókniste warstewki. Przy odrywaniu takich warstewek od skały odnosi się wrażenie jakby się zrywało skórę, stąd nazwa.

Pianka morska – potoczna nazwa minerału, ze względu na jego niską gęstość pozwalającą unosić się na powierzchni wody.

Lületaşi – nazwa pianki po Turecku

Meerschaum – [wym. me:rszaum] niemiecka nazwa pianki (Meer 'morze’; Schaum 'piana’)

Post Author: admin