Sepiolit – Występowanie

Sepiolit jest produktem przeobrażenia serpentynitów w trakcie procesów wietrzeniowych i hydrotermalnych. Czasami spotyka się go wśród skał osadowych pochodzenia jeziornego i osadów głębokomorskich.

 
Występowanie:
Świat:
Turcja (Anatolia, Ekisehir – największe złoża sepiolitu)

W okolicach Eskişehir znajduje się w w złożach aluwialnych w nieregularnie rozmieszczonych, kulistych masach. W okolicy powstało ok. 4000 szybów prowadzących do podziemnych korytarzy, gdzie wydobywa się piankę morską. Dwa główne ośrodki wydobywcze to Sepetçi Ocağı oraz Kemikçi Ocağı, około 20 kilometrów na południowy-wschód od Eskişehir.

  • Grecja
  •  wyspa Samos
  •  Niemcy
  •  Czechy
  •  Bośnia
  •  Grecja
  •  Maroko
  • USA
  •  Hiszpania

 

Polska:

Sudety w okolicach Kamiennej Góry,W rejonie Góry Ślęży – tworzy żyły z magnezytem, opalem, chalcedonem, chryzoprazem; melafiry k. Krzeszowic

Post Author: admin