Sfaleryt – Zastosowanie

Sfaleryt jest najważniejszą rudą cynku więc jest głównym przemysłowym źródłem cynku metalicznego.
Z rud sfalerytowych oprócz cynku otrzymuje się ważne rzadkie metale takie jak german, ind i gal (znajdujące wykorzystanie przy produkcji tranzystorów).

Cynk używany jest w różnych gałęziach przemysłu. W stanie czystym cynk stosuje się do pokrywania wyrobów ze stali szlachetnej w celu ochrony przed korozją. Wyrabiane są z niego blachy cynkowe i folie. Duże znaczenie dla przemysłu i techniki mają stopy cynku; z miedzią -mosiądze; z miedzią i cyną – brązy; z miedzią i niklem – nowe srebra.

Tlenek i siarczek cynku służą do produkcji białej farby – bieli cynkowej (ZnO) i litoponu (ZnS, BaSO4). Oprócz tego tlenek cynku znajduje zastosowanie w ceramice, lecznictwie oraz jako katalizator.
Chlorek cynku – ZnCl2 – jest stosowany do impregnacji drewna.

Blendę cynkową wykorzystuje się również do wyrobu ekranów fosforyzujących.

Bezbarwne, przeświecające odmiany sfalerytu mają zastosowanie w zdobnictwie.

 

kryształy

Eurico Zimbres licencja: Creative commons

Sfaleryt z kopani Minas Gerais, Brazylia. Kryształy cięte przez Afonso Marquesa

Post Author: admin