Prehnit – Występowanie

Stanowi produkt hydrotermalnych przeobrażeń skał magmowych, wypełniając szczeliny i puste przestrzenie skalne (głównie w bazaltach i gabro), stanowi także produkt przeobrażenia skaleni.Także jako składnik żył tnących amfibolity, łupki amfibolowe. Miejsca występowania:     Prehnit – Mali, Africa W 1914 znaleziono prehnity na sawannie obok Zachodniej Sahary. Zapomniano potem o tej lokalizacji ze względu na to, […]