Sepiolit – Występowanie

Sepiolit jest produktem przeobrażenia serpentynitów w trakcie procesów wietrzeniowych i hydrotermalnych. Czasami spotyka się go wśród skał osadowych pochodzenia jeziornego i osadów głębokomorskich.   Występowanie: Świat: Turcja (Anatolia, Ekisehir – największe złoża sepiolitu) W okolicach Eskişehir znajduje się w w złożach aluwialnych w nieregularnie rozmieszczonych, kulistych masach. W okolicy powstało ok. 4000 szybów prowadzących do […]