Efekty – Adularyzacja

Adularyzacja Rodzaj opalescencji odznaczający się charakterystyczną perłowo-białą, srebrzysto-mleczną bądź srebrzysto-błękitną poświatą obserwowaną w skaleniach. Najczęściej występuje w adularze, ale uwidacznia się też w innych skaleniach potasowych (głównie w ortoklazie, sanidynie, mikroklinie); sporadycznie w niektórych plagioklazach: albicie i oligoklazie. Okazy wykazujące to zjawisko są określane mianem kamieni księżycowych. fot. Ra’ike, modyfikacja: Emmix, Licencja: Creative Commons Kamień […]