Fluoryt – występowanie

Fluoryt w skorupie ziemskiej występuje dość pospolicie. Największe znaczenie gospodarcze mają żyłowe złoża hydrotermalne. Powstawanie fluorytu w osadach gorących źródeł obserwuje się także współcześnie, w Teplicach w Czechach i w Plombiéres w Wogezach. Na świecie wydobywa się około 5 mln ton fluorytu rocznie. Udokumentowane zasoby fluorytu w Polsce wynoszą 0,54 mln t. Świat: W Rosji […]