Fluoryt – występowanie

Fluoryt w skorupie ziemskiej występuje dość pospolicie. Największe znaczenie gospodarcze mają żyłowe złoża hydrotermalne. Powstawanie fluorytu w osadach gorących źródeł obserwuje się także współcześnie, w Teplicach w Czechach i w Plombiéres w Wogezach.

Na świecie wydobywa się około 5 mln ton fluorytu rocznie. Udokumentowane zasoby fluorytu w Polsce wynoszą 0,54 mln t.

Świat:

W Rosji – złoże Kałanguj – Zabajkale, w okręgu moskiewskim na brzegach Rtowki koło miasta Wierei, w okręgu Kalinińskim na prawym brzegu Osugi. W USA fluoryt występuje w Crystal Peak (Kolorado) i w Hardin County (Illinois). Fluoryt itrowy napotkano w Sussex County, w stanie New York. Też w Szwecji, Norwegii, Niemcach, Czechosłowacji, Chinach.

Polska:

Szczególne znaczenie przemysłowe mają żyły fluorytowo-barytowe. W Polsce żyły takie występują w Boguszowie koło Wałbrzycha i Stanisławowie koło Złotoryi. Największym złożem fluorytu było złoże w Kletnie koło Stronia śląskiego. Odmiana fluorytu – antozonit – współwystępowała tam z rudą uranową wydobywaną w latach 50-tych.

Niewielkie ilości fluorytu występują również w na obszarze Gór Sowich, niecki śródsudeckiej i masywu Strzegomia, a także w Karpatach fliszowych oraz w wapieniach w obrębie wysadów solnych na Kujawach.

W złożach barytu w Stanisławowie i Jeżowie Sudeckim spotyka się skupienia fluorytu .
Na Pogórzu Izerskim w okolicach Kopańca i Małej Kamienicy fluoryt wypełnia szczeliny tektoniczne w gnejsach, a w okolicach Krobicy i Świeradowa jest formacja łyszczykowo-fluorytowa.

W żyłach hydrotermalnych fluoryt spotyka się w miejscowościach: Dziećmorowice, Boguszów, Stanisławów, Kowary i Złoty Stok).

Fluoryt

Post Author: admin