Diament – występowanie

występowanie diamentów
Kraje w których wydobywa się diamenty

Świat- główne miejsca występowania:

 • Republika Południowej Afryki
 • Brazylia
 • Indie
 • Australia
 • Rosja (złoża uralskie i syberyjskie).

Inne miejsca występowania:

 • Kongo
 •  Kanada
 • Angola
 • Botswana
 • Namibia
 •  Senegal
 •  USA
 •  Lesoto
 •  Zair
 •  Tanzania
 •  Ghana
 •  Wybrzeże Kości Słoniowej
 •  Burkina Faso
 •  Gwinea
 •  Liberia
 •  Sierra Leone

Dokładniejszy opis złóż i kopalni

 

Polska:

Nie znaleziono dotychczas w Polsce diamentów, choć w publikacji autorstwa H.Fiedlera dotyczącej Dolnego Śląska „Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzeden Länder” wydanej we Wrocławiu (Breslau 1863) pojawia się hasło „diament”. Wspomina się w nim, że kustosz muzeum wrocławskiego (Städtisches Museum Breslau ) znalazł w złotonośnych złotoryjskich piaskach pojedyncze, błyszczące ziarna. Co się z nimi stało – owiane jest tajemnicą. Być może na Dolnym Śląsku nad rzeką Kaczawą uda się odnaleźć polski diament.
Jest to prawdopodobne bowiem w rejonie Pogórza Zachodniosudeckiego w 1869 natrafiono na pierwszy, a w 1927 drugi czeski diament.
Stwierdzono też w Czechach występowanie kominów kimberlitowych. Prawdopodobnie strefa kimberlitowa przedłuża się na teren Polski (rejony Lubania, Jawora i Złotoryji. Są w tych rejonach lokalizacje bazaltu który jest przecież zastygłą lawą. Występują tam też minerały, które w naturze towarzyszą diamentom.
Na terenie Dolnego śląska w trójkącie pomiędzy Jaworem, Złotoryją i Jelenią Górą zlokalizowano 4 wygasłe wulkany: Wilcza Góra, Męcina, Ostrzyca oraz Myslibórz. Ten ostatni pochodzi z tego samego okresu co złoża kimberlitu w RPA.

 

Złoża można podzielić na:

 złoża pierwotne

 •   kimberlitowe – najczęściej spotykane
 •   perydotowe – rzadko spotykane,

złoża wtórne

 •  eluwialne – tworzą się przy podchodzeniu ku powierzchni utworów diamentonośnych na skutek ich wietrzenia i odłączenia się części lekkich i  rozpuszczalnych.
 •  deluwialne – są produktem obsunięcia się materiału diamentonośnego posegregowanego dzięki różnicy ciężarów właściwych składników.
 •  aluwialne –występują w łożyskach i tarasach rzek współczesnych i dawnych.
 • okruchowe pochodzenia morskiego – spotykane na brzegach mórz i tarasach morskich w postaci wąskich pasów równoległych do wybrzeża (np. Afryka płd-zach).
 • lodowcowe – znane ze zlepieńców lodowcowych Brazylii i dorzecza Oranje.
  eoliczne – znane jedynie z pustyni Namib
 •  mieszane – złoża Konga i Gujany Brytyjskiej (złoża odkryte w 1887 nad rzekami. Diamenty dorównują brazylijskim. Na 1 m3 przypada ok. 2 karaty diamentów).

płukanie diamentów

Źródło: USAID Guinea, This image is a work of a United States Agency for International Development employee, taken or made during the course of the person’s official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain. Licence

Płukanie diamentów ze złóż eluwialnych

Diament

Post Author: admin