Bursztyn – rodzaje

 Odmian bursztynu wyróżnia się od stopnia zmętnienia, charakterystyczne są płynne przejścia i mieszanie poszczególnych elementów:

Przeźroczysty –  całkowicie przezroczysty jak szkło, kolorystyka bardzo słabo żółta do brązowo żółtej.

Matowy –  półprzezroczyste zachmurzenie z mikroskopijnych pęcherzyków.

Mętny –  całkowicie nieprzezroczysty, mętny, jednorodny do plamistego o różnych stopniach barwienia.

Kość słoniowa – całkowicie nieprzezroczysty o barwie czystej bieli.

Piana –  całkowicie nieprzezroczysty żółtawo biały, lżejszy od wody słodkiej

Czarny  – czarny do czarnego marmurkowego, ze  zbutwiałym drewnem i ziemią z żywicą jako spoiwem.

Kolorowy –  mieszanka różnych kolorów

 

 

Odmiany

 birmit

 bursztyn bałtycki

aikait – odmiana bursztynu znajdowana na Węgrzech i we Francji

bursztyn dominikański – odmiana bursztynu znajdowana w osadach trzeciorzędowych w Dominikanie na wyspie Haiti

bursztyn japoński – odmiana bursztynu wydobywanego w północnej części wyspy Honsiu, nad brzegiem Oceanu Spokojnego

bursztyn libański – odmiana bursztynu znajdowana w osadach kredowych (kreda dolna) w Libanie na Bliskim Wschodzie

bursztyn meksykański – odmiana bursztynu znajdowana w osadach trzeciorzędowych (oligocen górny – miocen dolny) w Meksyku

bursztyn tajmyrski

 cyberyt

 keflachit

 keuperyt

rumenit – odmiana spotykana w Rumunii

symetyt – charakteryzuje się wyraźną opalescencją), spotykany we Włoszech

 walchowit – całkowicie nieprzezroczysty, barwy beżowej; występuje na Morawach

 krancyt – odmiana spotykana w Saksonii

 

Nazewnictwo i określenia kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) według Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Bursztyn bałtycki (sukcynit) naturalny – kamień poddany jedynie obróbce mechanicznej (na przykład szlifowanie, cięcie, toczenie, polerowanie) bez jakichkolwiek zmian naturalnych właściwości.

 Bursztyn bałtycki (sukcynit) modyfikowany – kamień poddany obróbce termicznej lub ciśnieniowej powodującej zmianę właściwości fizycznych, między innymi stopnia przezroczystości i barwy lub w podobnych warunkach kształtowany z jednej bryłki, wcześniej przyciętej do zamierzonych rozmiarów.

 Bursztyn bałtycki (sukcynit) rekonstruowany (prasowany) – kamień otrzymany z kawałków bursztynu bałtyckiego sprasowanego pod wpływem podwyższonej temperatury i wysokiego ciśnienia bez dodatkowych składników.

 Bursztyn bałtycki (sukcynit) łączony – kamień składający się z dwu lub więcej części naturalnego, modyfikowanego lub rekonstruowanego bursztynu bałtyckiego sklejonych z użyciem jak najmniejszej ilości bezbarwnego spoiwa koniecznego do złączenia fragmentów.

 

Post Author: admin