Srebro – Otrzymywanie

Otrzymywanie srebra polega głównie na przekształceniu w wysokiej temperaturze siarczków srebra w siarczany, a następnie redukcji i wytrąceniu metalicznego srebra. Jedną ze straszych metod otrzymywania srebra jest metoda amalgamatu która polega na dodaniu do rudy rtęci, która tworzy ze srebrem amalgamat. Amalgamat ten jest następnie wydzielany, a czyste srebro otrzymywane jest przez destylację. Inną metodą jest tzw. metoda liksydacyjna, w której zawarty w rudzie pierwiastek rozpuszcza się w soli np. cyjanku sodu, a następnie wydziela na powierzchni metalicznego cynku lub glinu.

 

Aktualnie srebro otrzymuje się głównie przez elektrolityczne oczyszczanie miedzi, bądź też zastosowanie metody Parkesa do wydzielenia go z rud ołowiu zawierających domieszki srebra.

W procesie elektrorafinacji miedzi metale szlachetne przechodzą do szlamów anodowych. Szlam  zawierający metale szlachetne, jest suszony, a następnie w piecu Kaldo odbywa się topienie, konwertorownie i rafinacja ogniowa. Produktem tego procesu jest metal Dore, z którego odlewane są anody. W procesie elektrorafinacji srebra usuwane są pozostałe zanieczyszczenia. Otrzymane srebro katodowe o czystości 99,99% Ag odlewane jest w sztaby lub granulowane.

Wytworzony w procesie elektrorafinacji srebra szlam zawiera złoto, pallad i platynę.

Rafinowane srebro produkowane przez KGHM w postaci gąsek posiada dwa certyfikat Good Delivery – Silver przyznane przez London Bullion Market Association oraz Dubai Multi Commodites Centre.

 

Srebro

Post Author: admin