Srebro – Właściwości

Rzadko w stanie wolnym (srebro rodzime), częściej w postaci minerałów: argentyt, proustyt, pirargyryt, stefanit, kerargyryt. Występuje też jako domieszka rud innych metali: ołowiu, cynku, miedzi skąd też otrzymuje się je jako produkt uboczny przy przeróbce rud.

 

Srebro rodzime

Minerał z gromady pierwiastków rodzimych, w skład którego wchodzi głównie metaliczne srebro. Powstaje najczęściej jako produkt rozkładu siarczkowych rud srebra (galeny, argentytu).

Skład: Zazwyczaj zawiera domieszki: rtęci (amalgamaty), złota (elektrum), bizmutu (chilenit), antymonu (animikit), arsenu (huntilith), miedzi i platyny i innych.

Rzadko tworzy kryształy izomorficzne o postaci sześcianu lub ośmiościanu. Przeważnie występuje w formie dendrytów wygiętych w loki, w skupieniach ziarnistych, płytkowych, włóknistych, pierzastych czy siatkowych. Często tworzy samorodki które mogą osiągać ciężar nawet 350 kg.

 

srebro rodzime

fot: Ra’ike Licencja: GNU Free Documentation License

Srebro rodzime z Schlema-Alberoda, Erzgebirge

 

Wzór chemiczny: Ag – srebro (Argentum)

Układ krystalograficzny: regularny

Barwa srebra rodzimego: srebrzystobiała, biała, szara, żółtawa, często srebro pokrywają produkty utleniania o ciemnym zabarwieniu.

 Kolor: czyste jest srebrzystobiałe, z czasem na powierzchni nalot żółtawy, brunatny, szary do czarnego. Matowieje od ozonu, siarkowodoru, i do kontaktu z powietrzem zanieczyszczonym związkami siarki.

 

kolory srebra
Rysa: srebrzystobiała, szara, błyszcząca

Twardość: 2,5-3

Gęstość: 9,6 -12

Łupliwość: brak

Przełam: haczykowaty

Połysk: Silny połysk metaliczny.

 

Srebro -metal

 

Metal przejściowy o najlepszej przewodności cieplnej i elektrycznej. Pod względem kowalności i plastyczności ustępuje jedynie złotu.
Pierwiastek ten nie jest aktywny chemicznie. Jest nierozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach i w alkaliach lecz rozpuszcza się rozpuszcza się w kwasie azotowym, stężonym kwasie siarkowym i w roztworze cyjanków. W normalnych temperaturach z wodą i tlenem nie reaguje. Siarka i siarczki atakują srebro i niszczą jego powierzchnię tworząc siarczek srebra (Ag2S).
Liczba atomowa: 47

Masa atomowa: 107,868

Izotopy: masa atomowa
107 Ag
109 Ag
111 Ag

Temperatura topnienia: 961,93°C

Temperatura wrzenia: 2212°C

Gęstość: 10,49 g/cm3

 

Związki srebra:

Występuje na stopniach utlenienia: I (np. azotan(V) srebra(I) AgNO3), wyjątkowo II (np. fluorek srebra(II) AgF2) i III (np. nadtlenosiarczan srebra(III) Ag2(SO5)3).
Związki srebra są trujące zwłaszcza dla organizmów niższych.
Najczęściej nie rozpuszczalne w wodzie i odznaczające się światłoczułością.
Niektóre sole mają właściwości wybuchowe.

Srebro

Post Author: admin